Tomasz Majewski Photography | Flydagen 2013 Kjeller | Photo 1